Изложба “Ден след ден, месец след месец”

“Ден след ден, месец след месец” включва над 300 екземпляра, част от колекцията календари на отдел „Най-нова история” на музея. Представени са тематично рекламни календари, календари, свързани с политически събития, с индустрията, календари на различни етнически общности, календари с природните и исторически забележителности на България. Сред най-интересните експонати са православни календари от 30-те години на миналия век и книга – календар по готварство от 1938 г.