Изложбa "Островът на съкровищата”

Изложбата показва резултатите от археологическите проучвания при с. Сушина през последните 10 години. Праисторическата селищна могила и нейният некропол попадат в чашата на язовир Тича при изграждането му. През 2007 г., поради рязкото спадане нивото на язовира започват спасителни проучвания с научен ръководител доц. д-р Стефан Чохаджиев. През следващите години спасителни и редовни разкопки се извършват както на могилата, така и на некропола. Най-значим резултат от тях е разкриването на внушително каменно отбранително съоръжение. По време на проучванията до този момент са открити около 3000 артефакта с изключителна научна и експозиционна стойност.