Изложба „Каракачаните – черните хора с бели души”

Новата експозиция е посветена на една от етническите групи, живеещи на територията на днешните български земи – затворена общност с неповторими фолклор, обичаи, облекло и говор. Изложбата се осъществява със съдействието на Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България. Представените културни ценности са автентични и отразяват специфичните бит и култура.