Изложба "Светлописците на Шумен”

Изложбата „Светлописците на Шумен” проследява развитието на фотографското изкуство в града от края на XIX до средата на ХХ в. Тя представя материали, свързани с фотографското дело в града, като изключителна заслуга за неговото развитие има известната шуменска фамилия Маркарян. Изложбата е експонирана в Мраморното фоайе на музея от 20 септември.