Дарители на Регионален исторически музей - Шумен

  • Георги Георгиев – управител на фирма „Е-ПЛАНТ” ООД. Шумен , ул. Владайско въстание № 53. Дарил 1000 лв. за разкопки на обект „Селище” – Върбица.
  • Алкомет АД – Шумен, ІІ Индустриална зона. Дарили парични средства за проект „Средновековният град Шумен ХІІІ–ХІV в.”.
  • Нотариус Светлозар Стоилов. гр. Шумен , ул. Добри Войников 9 – 13 офис №1.e-mail: notary_024@abv.bg. Дарил парични средства за проект „Средновековният град Шумен ХІІІ–ХІV в.”
  • Здравко Димитров – Фирма Селект Консулт и Лилка Ангелова – фирма „Бизнес Консулт”. Адрес : Шумен, ул. Панайот Волов № 42. Дарили парични средства за проект „Средновековният град Шумен ХІІІ–ХІV в.”
  • Ася Николова Асенова, нотариус. Шумен, пл. Освобождение №12 , ет. 2. Дарила 900 лв. за археологически разкопки на обект „Селище” при гр. Върбица
  • Фирма ЕТ „Живко Тодоров” – Каспичан , ул. Д. Благоев, №11А. Дарил 600 лв.
  • Автомагистрали „Черно море” АД, представлявано от Димо Димов – изпълнителен директор. Дарени 2000 лв. за археологически проучвания на делото на княз Борис-Михаил.
  • Фирма „Телепол” ЕООД. Шумен , ул. Университетска №13
  • Киноклуб „Мадарски конник” при НЧ „Добри Войников 1856” за дарени стари кинокамери, фотоапарати и други артефакти с историческа стойност.