Ръководство и отдели

Ръководство

Директор Даниел Руменов

Ръководство

Даниел Руменов – директор
054/ 877410


Отдели

Отдел “Финансов”

054/ 800626
Златина Михайлова – гл. счетоводител
Антония Николова – счетоводител
GSM 0895380788


054/ 877596
Мариела Христова – касиер-домакин
Петинка Банова – човешки ресурси
GSM 0893342274

Отдел “Връзки с обществеността”

054/ 875487
Северина Васкова – гл.уредник
GSM 0892280444 PR
e-mail: severina_vaskova@abv.bg

Уредници:
054/ 875487
GSM 0893 342 223
Зорница Велчева – уредник
Цветанка Бонева
e-mail: tsvete_56@abv.bg
Александра Егунова – уредник-педагог
e-mail: alecsandra@abv.bg
Екатерина Томова – екскурзовод
Анелия Атанасова – екскурзовод

Отдел “Праистория”

054/ 875487
Гл. ас. д-р Светлана Венелинова e-mail: lihnida_sv@abv.bg

Отдел “Антична археология”

054/ 875487
Станимир Стойчев – гл. уредник
Иван Бабаджанов– уредник

Отдел “Средновековна археология”

054/ 875487
Тихомир Тихов – главен уредник
e-mail: t.tihov@museum-shumen.eu
Гл. ас. д-р Гергана Илиева
GSM: 0877011205
e-mail: gery_carey@abv.bg

Отдел “Нумизматика”

054/ 875487
гл. ас. д-р Женя Жекова
e-mail: zhenya.zhekova@yahoo.com

Отдел “История на българските земи ХV – ХІХ в.”

054/ 875487
Димитър Стойков – Гл. уредник
e-mail: dm_stoikoff@abv.bg

Отдел “Етнография”

054/ 875487
д-р Ирина Крумова – Гл. уредник

e-mail: i.vitlqnova@museum-shumen.eu

Отдел “Нова история”

054/ 875487
Стела Димитрова – уредник
e-mail: s.03.80@abv.bg

Отдел “Най-нова история”

054/ 875487
гл. ас. Бета Хараланова
GSM 0893342204 e-mail: beta_h@abv.bg

Отдел “Фондове”

054/ 875487
Мариана Стефанова – гл. уредник
e-mail: mariana_bot@abv.bg
Галина Радева – уредник
e-mail: gali_1974@abv.bg
Галя Атанасова – уредник
e-mail: nocturnal@abv.bg

Лаборатория за реставрация и консервация

054/ 875487
Нина Диянова
e-mail: n_dijanova@mail.bg
Галина Цекова
e-mail: galina_tzekovaaa@abv.bg

Библиотека

054/ 875487
Елица Константинова

Системен администратор

054/ 875487
Атанас Атанасов

Геодезист

054/ 875487
инж. Владимир Вълчев
e-mail: vladkomir_89@abv.bg


Обекти в системата на РИМ Шумен

НИАР “Плиска”

гр. Плиска
обл. Шумен
тел. 05323/ 2012
Христина Стоянова – гл.уредник
GSM: 0893342201
Мария Тодорова - фондовик
Виктор Василев – уредник
Екскурзоводи: GSM 0893 342 224
Евелина Манасиева
Антоанета Бонева
Мирослав Димитров

НИАР “Мадара”

с. Мадара
обл. Шумен
тел.: 05313/20 95
Юри Йоргов – гл. уредник
e-mail: iorgov@mail.bg
Екскурзоводи: GSM 0893 342 225
Ваня Гюрова
Ивелин Иванов
Антоанета Цветкова
Гинка Василева

ИАР “Шуменска крепост”

Гр. Шумен 9700
Бул. “Славянски” № 17
Тел.: 054/ 800 381
Светослав Станев – уредник
GSM: 0893 342208
Христо Стефанов – фондохранител
Данаил Георгиев - аниматор
GSM: 0884597479
d_hlebarov@yahoo.com
Вичко Вичев
Людмила Борисова

Къща музей “Панайот Волов”

Гр. Шумен 9700
Ул. “Цар Освободител” № 16
Тел.: 054/ 86 34 29
Милена Георгиева – уредник
GSM: 0893430340

Къща музей “Добри Войников”

Гр. Шумен 9700
Ул. “Цар Освободител” № 157
Тел.: 054/ 87 68 97
Красимира Чалъкова – уредник
GSM: 0893342203

Къща музей “Лайош Кошут”

Гр. Шумен 9700
Ул. “Цар Освободител” № 115
Тел. 054/ 87 72 09
Станимира Ангелова – уредник
GSM 0893 342 212

Музеен комплекс “Панчо Владигеров”

Гр. Шумен 9700
Ул. “Цар Освободител” № 136
Тел. 054/ 87 21 23
Жана Томова – уредник
GSM 0893 342 229