Издания на музейни специалисти

 • ЛЕЧЕВ, ДЕЧКО. Лекарят на людските страдания. Д-р Никола Блъсков. Шумен: Светлана. 1999.
 • ЛЕЧЕВ, ДЕЧКО. Шумлян, град великий под Балкана…Варна: Славена. 2004.
 • ХАРАЛАНОВА, БЕТА. Шуменска художествена галерия. История и съвремие. В. Търново: Фабер.2005.
 • ЖЕКОВА, ЖЕНЯ. Монети и монетно обръщение в средновековието. С.: ЮПИ –ТП, 2006.
 • ЛЕЧЕВ, ДЕЧКО. Ветрище. Исторически бележки. Варна: Славена.2006.
 • ЛЕЧЕВ, ДЕЧКО. Легенди от люлката на България. Варна: Славена, 2007.
 • ДОНЧЕВА, СТЕЛА. Медальони от Средновековна България. В. Търново: Фабер.2007.
 • ДОНЧЕВА, СТЕЛА. Кръстокуполните църкви в Първото българско царство. Архитектурен облик. В. Търново: Фабер.2008.
 • ХАРАЛАНОВА, БЕТА, ДАНИЕЛ РУМЕНОВ. Шуменци в националната история и култура. 199 био-библиографии. В. Търново: Фабер.2008.
 • ЛЕЧЕВ, ДЕЧКО. Моето време. Животът от кандилото до компютъра. Варна: Славена, 2009
 • БОНЕВ, СТОЙЧО, СТЕЛА ДОНЧЕВА. Производствен център за художествен метал при с.Новосел, Шуменско. В. Търново: Фабер, 2011.
 • ГЕОРГИЕВА, ДОРОТЕЯ. Непознатият Шумен. Градът Шумен до завладяването му от турците. В. Търново:Фабер, 2011
 • РУМЕНОВ ДАНИЕЛ, СТЕЛА СЛАВЧЕВА. Дружествени организации в Шумен 1878–1944. В. Търново: Фабер, 2011

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените издания са публикувани след издаването на “Сто години исторически музей Шумен. Библиография на научните издания и публикации”. Съставители Бета Хараланова, Боянка Стефанова, Стела Дончева. Регионален исторически музей Шумен. Варна 2004.