Издания на РИМ - Шумен

Тракия и околния свят Известия на Исторически музей Шумен - книга 13 Известия на Исторически музей Шумен - книга 14
Изтегли изданието в .pdf формат Изтегли изданието в .pdf формат Изтегли изданието в .pdf формат
Известия на Исторически музей Шумен - книга 15 Известия на Исторически музей Шумен - книга 16 Спомени на шуменци за една отминала епоха
Изтегли изданието в .pdf формат Изтегли изданието в .pdf формат Изтегли изданието в .pdf формат
България без граници Градът в българските земи - Сборник Вера Антонова Спомени на шуменци - том 3 част 2
Изтегли изданието в .pdf формат Изтегли изданието в .pdf формат Изтегли изданието в .pdf формат