Гробничен комплекс с. Ивански

Траките приемат смъртта като част от живота, а почитта към мъртвите е основно морално и нравствено задължение. Затова те изпращат своите мъртви с подобаващи ритуали. Колкото по-високо стои починалия в родовата йерархия, толкова по-грандиозни са погребалните съоръжения и ритуали.

Земите на шуменския край, населявани от племето кробизи, в състава на гетския племенен съюз, и до днес пазят такива свидетелства. Повече от 600 могили, строени през различни исторически епохи, обособени в няколко центъра, са обект на научните търсения на поколения археолози. Най-големият от тези центрове се състои от около 150 могили и се намира по долината на р. Камчия, около селищата Ивански, Смядово, Янково.

Край с. Ивански, в могилен насип са открити две гробници от ІV в.пр.Хр. Експонирани в естествената им среда, те са образец на погребален обичай, отдаващ почит към тракийски аристократи...[+]

Галерия