Къща-музей Панайот Волов

Това е домът, в който е израснал един от най-обаятелните герои на Българската национална революция − апостолът на Априлското въстание Панайот Волов.

През 1966 година домът на героя е реставриран и превърнат в музей. Днес той е най-старата запазена шуменска къща от края на ХVІІІ век.

С оригинални материали е пресъздадена обстановката, в която са преминали детските и младежки години на героя, роден през късната есен на 1850 година в будния тогава възрожденски град Шумен. Битовата експозиция разкрива условията на живот на голямото, бедно, но задружно семейство Волови. В къщата има три помещения – “Пещи”, “Къщи”,”Соба”. Кухнята (“Пещи”), все още пази всичко необходимо за приготвянето на хляба и вкусните гозби на стопанката. Сахани, гърнета и паници лежат по полиците във всекидневната стая (“Къщи”), а софрата с малките трикраки столчета около нея, някога е събирала цялото домочадие − майката Василка, бащата Вичо и техните седем деца - Стефания, Панайот, Вичка, Никола, Марин, Йордан и Димитър. Шарени черги, възглавници и снежнобели кенарени платна покриват навред “Соба”-та, в която се намира и работният кът на пословично ученолюбивия Панайот Волов. Подредени на масичка, тук още стоят неговите книги, свещника, мастилницата, красивата порцеланова кутия и Ботевите вестници „Знаме”...[+]

Галерия