Средновековие

В Шуменски район се намират най-забележителните паметници, свързани с образуването на Дунавска България, създаването на българската народност, култура и книжнина. Чрез археологически материали от първите столици Плиска и Преслав, от култовия център Мадара, Аула на хан Омуртаг и Шуменска крепост са развити няколко теми свързани с Първата българска държава. Специално място е отделено на възникването на град Шумен и неговото развитие до завладяването му от османските турци.

Втора зала

Втората зала започва с материалите от проучвания на първата християнска столица на България – Преслав. Забележителни по своята изработка строителни елементи украсявали дворци и църкви, оригинали на световноизвестната цветна декоративна керамика за подови настилки и стенни пана, икони от рисувана преславска керамика, накити, копие на прочутото Преславско златно съкровище, каменни надписи открити край преславски манастири, са част от експонатите, представящи България по времето на нейния Златен век ...[+]

Галерия