Зала Християнска култура ХVІІ – ХІХ в.

Експозицията “Християнска култура ХVІІ–ХІХ в.” е уредена на колекционен принцип. Показани са част от най-богатите сбирки, съхранявани в Регионалния исторически музей в гр.Шумен – икони, църковна утвар и богослужебни книги, които са събирани в продължение на повече от сто години.

Хронологическите граници на колекцията от икони в Шуменския музей се очертават от цветните фрески от ІV в., украсявали византийската базилика край днешното с. Хан Крум (най-ранните християнски образи открити по българските земи), минават през иконите от Преславската рисувана керамика и стигат до творбите на едни от най-известните български зографи на ХІХ в...[+]

Галерия