Зала История на българските земи ХV – ХІХ в.

През ХІV в. започват турските нашествия на Балканския полуостров. Град Шумен е превзет от войските на Али паша през 1388 г. В Шуменската крепост е настанен малък турски гарнизон. Градът изиграва важна стратегическа роля в гибелната война, когато България е окончателно превзета.

През 1444 г. започва вторият кръстоносен поход на полско-унгарския крал Владислав ІІІ Ягело за освобождаване на християните от османско владичество. Войските лесно превземат малките вътрешни крепости в Североизточна България, но Шуменската крепост оказва сериозна съпротива. Държана в няколкодневна обсада, тя е превзета, но е силно разрушена и опожарена. След неуспешния край на кръстоносния поход и връщането на турците в града, те постепенно го превръщат във важен военен и икономически център, какъвто остава до Освобождението.

Чрез снимки, документи и веществени материали, експозицията разкрива историята на град Шумен и Шуменски район в периода на османското владичество.


Първата зала започва с карти, проследяващи пътя на Али паша в Североизточна България. Репродукция на картина на художника Вл. Вичев пресъздава момент от обсадата на Шуменска крепост от войските на Владислав ІІІ. Оскъдни са данните за града от първите десетилетия след завладяването му. Османотурски документи проследяват наложените от османците данъци. Изработена на базата на подобни документи карта, сочи демографския облик на Шуменски район за периода ХV–ХVІІ век. Замира общественият живот. Строят се главно мюсюлмански култови сгради. В експозицията са представени мюсюлмански градежи, между които и намиращата се в Шумен, най-голяма по българските земи джамия –Томбул джамия. Строена през 1744 г. с дарение на Шериф Халил паша, тя е представлявала комплекс от молитвена сграда, медресе (духовно училище) и библиотека, съхранявала около 5000 тома книги и ръкописи на арабски език...[+]

Галерия