Мраморно фоайе – временни изложби

1 – 29 февруари 2012 г.

ОТ НАХОДКАТА ДО ВИТРИНАТА


Изложба посветена на 155 години музейно дело в Шумен, 120 години Шуменско археологическо дружество и 14 февруари – Ден на археолога. Експонирани са артефакти от археологическите проучвания през 2011 г. от Иваново, Живково, НИАР „Кабиюк”, Хърсово, Златар, НИАР „Мадара” – м. „Кирика”, Средня, НИАР „Плиска” – Югоизточна периферия на вътрешния град.