Зала Съкровищница

Трезорът на Регионален исторически музей – Шумен е подреден на колекционен принцип с датировка на експонатите от Х в. пр.Хр. до ХІХ в. Тук могат да се видят уникални по своята стойност и значение артефакти, съставящи най-ценните колекции на Шуменския музей – нумизматична, сфрагистична, металопластика, накити от благородни метали, оръжие.

Нумизматичната колекция проследява хронологията в развитието на паричните знаци – от тяхната поява, до фабрично изработените монети от ХІХ в. В началото на експозицията са показани домонетните форми – стрели и делфини, използвани като разменно средство преди появата на монетите. Най-ранните монети са тези на персийския цар Ксеркс (486−465), на западнопонтийските градове Истрия, Аполония Понтика, Месамбрия с изображение на емблемата на града...[+]

Галерия