Временни (собствени и гостуващи)

Със своя изложба в Шумен гостува музеят “Дери” на втория по големина град в Унгария – Дебрецен. В Регионален исторически музей – Шумен е представена част от етнографската колекция на музея, съдържаща унгарски национални символи – гербове, корони, хералдически животни, флагове, хусарски фигури.


Фотоизложбата „Традиционни костюми от Битоля и Битолско” е визуален преглед на облеклото в града и неговия регион от началото на 20-ти век. В нея е представена малка част от колекцията костюми от началото на ХХ век, собственост на Национален институт с музей – Битоля.


Старинният град Хераклея Линкестис се намира близо до Битоля, Република Македония. Новите археологически теренни проучвания хвърлят допълнителна светлина върху античния град Хераклея. Те са запечатани на фото лента и представени във фотоизложба от Дражан Брашич – член на фотографския съюз на Македония и Сърбия.


Изложбата „Злато и бронз“ показва представителна част от колекциите на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, Националния исторически музей – София и Регионалния исторически музей – Шумен. Тя съдържа материали от злато, сребро, бронз и керамика.


Гостуващата от Регионален етнографски музей – Пловдив експозиция илюстрира народните представи за звездното небе, слънцето, луната, звездите и кометите, както и тези за метеорологичните явления като дъжд, сняг, светкавици, мълнии, дъга, мъгла, роса, облаци, вятър и др.