Гробничен комплекс при село Ивански

Траките приемат смъртта като част от живота, а почитта към мъртвите е основно морално и нравствено задължение. Затова те изпращат своите мъртви с подобаващи ритуали. Колкото по-високо стои починалия в родовата йерархия, толкова по-грандиозни са погребалните съоръжения и ритуали.
Локация: 


Земите на шуменския край, населявани от племето кробизи, в състава на гетския племенен съюз, и до днес пазят такива свидетелства. Повече от 600 могили, строени през различни исторически епохи, обособени в няколко центъра, са обект на научните търсения на поколения археолози. Най-големият от тези центрове се състои от около 150 могили и се намира по долината на р. Камчия, около селищата Ивански, Смядово, Янково. Край с. Ивански, в могилен насип са открити две гробници от ІV в. пр.Хр. Експонирани в естествената им среда, те са образец на погребален обичай, отдаващ почит към тракийски аристократи. Първата от тях е напълно съхранена. Изградена е от варовикови блокове без спойка, с две помещения − гробна камера и преддверие. Известно е, че по пътя към отвъдното велможите вземат всичко свое любимо − колесниците и впряговете, съдове за храна и благовония, одеждите и накитите, домашните любимци, понякога слугите и винаги…любимата съпруга. Тук, в преддверието, със сигурност е конят, от който е останала богатата златна гарнитура за конска юзда – четиридесет и два елемента великолепни произведения на тракийското изкуство. Накит от 23-каратово злато, изработен с прецизност и изключителен усет за красота, на който може да завиди всеки съвременен ювелир. Предметите са масивни, вероятно местно производство. Начелникът на юздата завършва с протоме на овен. Повечето апликации имат изображение на крилат лъв. Този единствен в България пълен комплект, може да бъде видян в трезора на Шуменския исторически музей. Заедно с тях са открити и 40 бронзови върхове за стрели. В насипа са намерени многобройни фрагменти от амфори от Тасос и Родос. В гробната камера е запазена каменната лежанка, с красива пластична украса, върху която са поставяни урната с праха и богатите дарове, от които са останали само следи върху камъка. Представителната фасада на тази гробници е знак, че тя е използвана и като храм. Вероятно тук са извършвани жертвоприношения, организирани са игри и състезания съпътстващи погребалните обреди. Втората гробница е разположена югозападно от първата и е строена по-късно, в последната четвърт на ІV в. пр.Хр. Гробната камера е градена от големи, добре оформени квадри, свързани със скоби, а преддверието е оформено като вход с две крила. В гробницата е прониквано още в древността, когато може би са изнесени и част от каменните блокове. Достигналите до наши дни градежи не дават възможност гробницата да бъде възстановена изцяло. Тя не е така богата на артефакти, както първата, но носи полезна за науката информация. Тракийският гробничен комплекс при с. Ивански приема посетители след предварителна заявка в Регионалния исторически музей в гр. Шумен