Дарители и партньори

(Дарители и партньори за 2017 г.)

  • BILLА България чрез Национална кампания “Ние обичаме България”
  • ТЕЛЕПОЛ
  • АЛКОМЕТ АД
  • Североизточно държавно предприятие – Шумен
  • Е-ПЛАНТ ООД, гр. Шумен
  • РВ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
  • Кънстракшън груп ЕООД, гр. Шумен
  • Кофемат ЕООД, гр.Шумен
  • Г-н Христо Нелков