Зала Античност


Учени от световна величина признават, че Шумен и прилежащият му район са съсредоточие на останки от богата духовна и материална тракийска култура. Проучените десетки селища и крепости, стотиците надгробни могили са дали експонати, които могат да се видят единствено в Шуменския музей.
С влизането си в зала “Античност” посетителят се изправя пред уникална тракийска гробница. Тя е пренесена и експонирана тук от надгробна могила край гр. Смядово и се датира в ІV в. пр.Хр. Малка, двукамерна, изградена от добре оформени варовикови квадри, гробницата впечатлява с добре оформената си фасада. Две полуколони и два капитела поддържат каменна греда, върху която е изписан двуреден надпис на гръцки език “Гонимаседзе жена на Севт”