Зала Възраждане


През ХІV в. започват турските нашествия на Балканския полуостров. Град Шумен е превзет от войските на Али паша през 1388 г. В Шуменската крепост е настанен малък турски гарнизон. Градът изиграва важна стратегическа роля в гибелната война, когато България е окончателно превзета.

През 1444 г. започва вторият кръстоносен поход на полско-унгарския крал Владислав ІІІ Ягело за освобождаване на християните от османско владичество. Войските лесно превземат малките вътрешни крепости в Североизточна България, но Шуменската крепост оказва сериозна съпротива. Държана в няколкодневна обсада, тя е превзета, но е силно разрушена и опожарена. След неуспешния край на кръстоносния поход и връщането на турците в града, те постепенно го превръщат във важен военен и икономически център, какъвто остава до Освобождението.

Чрез снимки, документи и веществени материали, експозицията разкрива историята на град Шумен и Шуменски район в периода на османското владичество.

Приносът на Шумен в Българското духовно възраждане е главна тема на експозицията в залата. Снимков и документален материал, както и лични вещи на шуменски фамилии привличат вниманието към първи по българските земи просветни и културни събития. Представени са реформата на училищата през 1849 г. и изработването на учебни програми по европейски образец, първото “публично изпитание” през 1846 г., първото класно девическо училище през 1856 г., училищният събор от 1873 г., приел устав за селските училища и въвел задължителното начално образование за децата от Варненско–Преславска епархия. Експонати, илюстриращи уредбата на шуменските училища, учебни програми с изучаваните предмети, снимки на изтъкнати шуменски учители, между които Сава Доброплодни, Ив. Богоров, С. Филаретов, Д. Войников, Т. Икономов, Ил. Блъсков, П. Волов, Ц. Миладинова и др., издадени от тях учебници възприети от много български училища, училищни правилници и свидетелства за завършено образование, представят Шумен като водещ в развоя на учебното дело и като център на нови педагогически идеи.