Зала „Вяра и сила“ ХVІІ – ХІХ в.


Зала „Вяра и сила“
Експозицията, на колекционен принцип, представя църковна утвар, икони, хладно и огнестрелно оръжие. В тежки и трудни времена религията е упованието, към което хората се обръщат. Оръжието намира място в залата не като неин контрапункт, а в ролята на произведение на изкуството. Въпреки своето предназначение, нерядко представлява ювелирни изделия, олицетворяващи естетиката, изяществото и стремежа на майстора да вложи своите умения. Замисълът на експозицията е да покаже как българите са оцелели във времето, а именно със силата на вярата и оръжието.
Съществена част от колекцията икони представляват тези, рисувани от двамата шуменски зографи Никола Василев и Васил Хр. Беделев, които за известно време работят и заедно. Уникална за традицията е иконата “Кръщение Господне”, рисувана върху лицевата част на череп от рибата сом. Тя е датирана в 1830 г. и е дело на тревненския зограф Костадин Витанов. Интерес предизвиква и друга творба – икона с двупоясни изображения на Св. Богородица и Исус Христос от XVIII в. В залата е изложена и представителна част от богатата колекция от хладно и огнестрелно оръжие от периода ХVІ–ХХ в. Музеят ни притежава уникални кремъчни и капсулни оръжия, украсени със седеф, инкрустирани със сребро. Сред най-интересните екземпляри са двуцевна кремъчна ловна пушка от оръжейниците на Версай и многоцевен пистолет Мариет – междинно звено между капсулния пистолет и револвера. Показани са още източен, западноевропейски и балкански тип хладно оръжие. Илюстриран е стилът на изработка на старите майстори, а документи от фондовете на музея доказват, че през посочената епоха в Шумен работят известни
оръжейници.

Залата е обновена през 2014 г. с подкрепата на „Алкомет“ АД.