Къща музей “Лайош Кошут”

През 1849 г., след трагичния завършек на Унгарската национална революция, в Шумен пристига голяма група емигранти – унгарци и поляци, начело с политическия водач Лайош Кошут. Настанени са в пехотинските казарми, а техният водач − в дома на шуменския чорбаджия хаджи Димитраки Хаджипанев. Българинът, станал домакин на Кошут е заможен човек, търговец, но наред с това той участва в рано утвърденото в Шумен българско самоуправление и за известно време е кмет на българската община.
Локация:


Къщата е богата, чорбаджийска. Строена е през 30-те години на ХІХ век, източно от оживената тогава чаршия “Араста”. Оригиналното фасадно оформление, двор на три нива, потънал в зеленина и ограден с високи зидове, богато украсените тавани, резбованите врати и долапи, както и удачното функционално разпределение я нареждат сред най- оригиналните паметници на възрожденската архитектура в Шумен. През 1949 г. този дом е превърнат в музей. Възстановена е вътрешната уредба на богат български възрожденски дом. Гостната, застлана с красив килим, искряща в белотата на ръчно изработени покривки и дантели, спалнята, с традиционните шарени черги и с изящни дърворезби, и кухнята със синии и сахани, дело на местни майстори бакърджии, говорят за топлина и уют. Интерес предизвиква скривалището изградено вътре в къщата, с два изхода, водещи към двата изхода на самата сграда. Запазен е работният кът в стаята на Кошут. Уредената в къщата експозиция разказва за борбата за национална независимост на Унгария, за събитията от 1848/49 година, за живота и делото на водача и сподвижниците му, за пребиваването им в Шумен. Благодарение на установените контакти с Националния музей в Будапеща тук могат да се видят оригинални експонати от ХІХ век свързани с унгарската революция. В двора, функционално свързана с къщата, е изградена експозиционна зала. В нея е уредена експозицията “1000 години българо-унгарски културни връзки”. Станала свидетел на онази възрожденска епоха, когато Шумен е сред най-бързо развиващите се икономически и културно-просветни центрове по българските земи, както и на отзвука на едно от най-важните събития в историята на Унгария, днес тази къща посреща българи и унгарци, разказва за отдавна отминали събития, за хората участвали в тях и така се превръща в музей на българо-унгарските културни отношения. В къщата- музей често гостуват изложби, провеждат се пленери и открити уроци, подготвят се атракции свързани с традициите на българите и на унгарците от ХІХ век. Ежегодно, най- вече в дните около националния празник на Унгария, тук гостуват унгарски дипломати, държавни, правителствени и военни делегации.