Късноантична крепост при село Войвода

Село Войвода се намира на 28 км североизточно от гр. Шумен по пътя за гр.Каолиново, на фона на величествена изкуствена могила. Върху нея е построено старо римско укрепление. На 1 км източно от селото, до северния склон на могилата, се издига внушителна крепостна стена с грамадни кули с диаметър 18.5 м. Градежът е с характерната за късната античност смесена зидария. Тухлите отвън са оцветени с червена боя, което прави градежа по-внушителен. Крепостта се датира в периода от първата половина на IV в. до VІ в. Tя е изградена във връзка със зачестилите варварски нашествия от север. От IV до V в. крепостта е опожарявана и сривана до основи от готи и хуни. Важното й значение налага нейното възстановяване и укрепване. Затова е изградена и втора крепостна стена – протейхизма, пред нея е издълбан дълбок ров. Предполага се, че това е старата антична Регина Динея. Археологическите находки сочат, че крепостта е разрушена окончателно при славянските и аварските нападения срещу Византийската империя. Късноантичният строителен материал се употребява при издигането на монументалните строежи в първата българска столица Плиска отстояща само на 6 км. На 1,5 км североизточно от крепостта са разположени няколко частни антични тухларници, най-известната от които е на Дулес.