Музеен комплекс “Панчо Владигеров”

„През целия мой творчески път аз съм се чувствал неразривно свързан с моя роден край, откъдето неизменно от началото на моето творчество черпя вдъхновение и това вдъхновение аз го наричам шуменско, което значи, че и българско”

Панчо Владигеров

На старата Арастянска улица (дн. ул. “Цар Освободител”) се намира единственият по рода си в България музеен комплекс посветен на музиката. Състои се от две относително самостоятелни музейни експозиции – къща-музей “П. Владигеров” и експозиция “Музикалното дело в Шумен”. Комплексът разполага със зала за временни изложби и камерна концертна зала.
Локация:  


Къщата, в която е направил първите си стъпки в музиката световноизвестният композитор Панчо Владигеров, сега е музей. Домът е на Александър и Павла Жекови. Именно тук шестгодишният Панчо взема първите си уроци по пиано при Павла Вайсман-Жекова. Музеят пази над стогодишния роял на учителката му, която по-късно става и негова тъща. Рождената дата на Панчо Владигеров е 13 март 1899 г. По случайно стечение на обстоятелствата в биографията му като месторождение остава вписан далечният Цюрих, а не Шумен − град със стари културни традиции, където са живели неговите родители, където е преминало детството му, градът който самият той признава за роден и с който остава най- тясно свързан през целия си живот. В словото по случай 60-та си годишнина, произнесено в Шумен, Панчо Владигеров казва: „… когато се установих в България, винаги, когато бях вдъхновяван за написването на някоя голяма творба, идвах да работя в моя роден град. И не случайно най-големите си и най-хубави творби създадох тук.” Музеят е открит на 6 октомври 1983 г. Мисията му е да съхрани паметта за големия композитор, за мястото, дало му старт към музикалните сцени по света, за близките му хора, за големите имена в историята на музиката, редом с които стои Панчо Владигеров с големия си талант и с безсмъртното си творчество. В този дом ви посрещат нежните звуци на Владигеровата музика. Възстановената гостна стая, пренася в атмосферата, в която живеят шуменци в началото на ХХ век. На втория етаж на къщата е запазен работният кабинет на бележития композитор, който служи едновременно и за спалня на Владигеров и съпругата му Екатерина. Могат да се видят детското пиано на П. Владигеров, подарък от дядо му Леон Пастернак, лични вещи на композитора, изписани от неговата ръка нотни ръкописи, превърнали се във велики творби. Добре оформената документална експозиция разкрива моменти от детските и ученически години на двамата братя близнаци – Панчо и Любен Владигерови. От написването в Шумен на едни от най-известните творби на композитора (операта „Цар Калоян”, Трети концерт за пиано и оркестър, балета „Легенда за езерото”, Симфония №1, Четвърти концерт за пиано и оркестър и др.), от контактите му със световноизвестни композитори и изпълнители. Експозицията „Музикалното дело в Шумен” е уредена в къщата на известния шуменски род Кърджиеви и е открита през 1984 г. В нея е проследена историята на музикалния живот в Шумен от създаването на първия по българските земи оркестър за европейска музика през 1850 г. до успехите на шуменските творци днес. Специално място е отделено на важни събития в историята на българската музика като първото българско оперетно представление в Шумен през 1906 г., създаването и развитието на хоровото изкуство и др. Хронологически се проследяват събитията и свързаните с тях личности – композитори, диригенти, педагози, изпълнители – оставили трайна следа в българската и световната музикална култура. Място сред тях намират Михай Шафран, Добри Войников, Анастас Стоянов, Рачко Рачев, Андрей и Веселин Стоянови, Велико Дюгмеджиев, Веселин Спиров, Георги Бабачев, Димитър Тюлев, Венета Вичева, Гинка Гичкова, Милена Моллова, Александър Владигеров, Александър Спиров, Александрина Милчева, Христина Ангелакова, Евгения-Мария Попова, Роксана Богданова и др. Музейният комплекс “Панчо Владигеров” днес е притегателен център и за млади, и за утвърдени музиканти. Въпреки че е музеен, комплексът не е застинала експозиция, а място за изяви, място където шуменци и гостите на града имат възможност да се докоснат до музиката. Със свои концертни програми тук често гостуват деца от музикални училища и школи от Шумен и страната, лауреати на български и международни конкурси, изпълнители от фамилията Владигерови, ученици на големия композитор. В камерната зала на комплекса винаги звучи музика. Музика на живо се предлага по желание и на посетителите на експозициите. Музика звучи и в потъналия в зеленина двор, където през 1990 г. е поставен паметник на Панчо Владигеров, изработен от скулптура Величко Минеков. Репетиции в камерната зала или срещи с любими изпълнители, представяне на книги или монооперата “Човешкият глас” на Франсис Поленк са само част от многото прояви, които създават живот и настроение в този дом. От 1986 г. град Шумен е домакин на Националния и на Международния конкурс за млади пианисти и цигулари, носещ името на големия български композитор Панчо Владигеров.