Ръководство и отдели

Даниел Руменов – директор
тел.: 054/ 877410
моб.: 0899903838


Отдел “Финансов”
тел.: 054/ 800626

Златина Михайлова – гл. счетоводител
Антония Николова – счетоводител
Моб.: 0895380788
тел.: 054/ 877596
e-mail: zlati_sm@yahoo.com

Мариела Христова – касиер-домакин
Петинка Банова – човешки ресурси
Моб.: 0893342274


Отдел “Връзки с обществеността”
тел.: 054/ 875487

Северина Васкова – гл. уредник, PR
Моб.: 0892280444 
e-mail: severina_vaskova@abv.bg


Уредници:
тел.: 054/ 875487
Моб.: 0893 342223

Зорница Велчева – уредник
Александра Егунова – уредник-педагог
e-mail: alecsandra@abv.bg

Екатерина Томова – екскурзовод
Анелия Атанасова – екскурзовод


Отдел “Праистория”
тел.:054/ 875487

гл. ас. д-р Светлана Венелинова
e-mail: lihnida_sv@abv.bg 


Отдел “Антична археология”
тел.: 054/ 875487

Станимир Стойчев – гл. уредник
Иван Бабаджанов – уредник
Виктор Василев – уредник  


Отдел “Средновековна археология”
тел.: 054/ 875487

Тихомир Тихов – главен уредник
e-mail: t.tihov@museum-shumen.eu

гл. ас. д-р Гергана Илиева
Моб.: 0877011205
e-mail: gery_carey@abv.bg


Отдел “Нумизматика”
тел.: 054/ 875487

доц. д-р Женя Жекова
e-mail: zhenya.zhekova@yahoo.com 


Отдел “История на българските земи ХV – ХІХ в.”
тел.: 054/ 875487

Димитър Стойков – гл. уредник
e-mail: dm_stoikoff@abv.bg


Отдел “Етнография”
тел.: 054/ 875487

д-р Ирина Крумова – гл. уредник
e-mail: i.vitlqnova@museum-shumen.eu


Отдел “Нова история”
тел.:054/ 875487

Стела Димитрова – уредник
e-mail: s.03.80@abv.bg


Отдел “Най-нова история”
тел.: 054/ 875487

гл. ас. Бета Хараланова
Моб.:0893342204
e-mail: beta_h@abv.bg


Отдел “Фондове”
Тел.: 054/ 875487

Мариана Стефанова – гл. уредник
e-mail: mariana_bot@abv.bg

Галина Радева – уредник
e-mail: gali_1974@abv.bg

Галя Атанасова – уредник
e-mail: nocturnal@abv.bg


Лаборатория за реставрация и консервация
тел.: 054/ 875487

Нина Диянова
e-mail: n_dijanova@mail.bg


Библиотека
Тел.: 054/ 875487

Елица Константинова – библиотекар
Тел.: 054/ 875487


Атанас Атанасов – Системен администратор
Тел.: 054/ 875487


инж. Владимир Вълчев – Геодезист
Тел.: 054/ 875487
e-mail: vladkomir_89@abv.bg


Обекти в системата на РИМ Шумен

НИАР “Плиска”
гр. Плиска, обл. Шумен
тел. 05323/ 2012

Христина Стоянова – гл.уредник
Моб.: 0893342201

Мария Тодорова – уредник

Екскурзоводи:
Моб.: 0893342224

Евелина Манасиева
Антоанета Бонева
Мирослав Димитров


НИАР “Мадара”
с. Мадара, обл. Шумен
тел.: 05313/2095

Юри Йоргов – гл. уредник
e-mail: iorgov@mail.bg

Екскурзоводи:
Моб.: 0893342225

Ваня Гюрова
Ивелин Иванов
Антоанета Цветкова
Гинка Василева


ИАР “Шуменска крепост”
Гр. Шумен 9700, Бул. “Славянски” № 17
Тел.: 054/ 800381

Светослав Станев – уредник
Моб.: 0893342208

Христо Стефанов – фондохранител
Данаил Георгиев – аниматор
Моб.: 0884597479
E-mail: d_hlebarov@yahoo.com

Вичко Вичев
Людмила Борисова 


Къща музей “Панайот Волов”
Гр. Шумен 9700, Ул. “Цар Освободител” № 16
Тел.: 054/ 863429

Милена Георгиева – уредник
Моб.: 0893430340


Къща музей “Добри Войников”
Гр. Шумен 9700, Ул. “Цар Освободител” № 157
Тел.: 054/ 876897

Красимира Чалъкова – уредник
Моб.: 0893342203


Къща музей “Лайош Кошут”
Гр. Шумен 9700, Ул. “Цар Освободител” № 115
Тел. 054/ 877209

Станимира Ангелова – уредник
Моб.: 0893342212


Музеен комплекс “Панчо Владигеров”
Гр. Шумен 9700, Ул. “Цар Освободител” № 136
Тел.: 054/ 87 21 23

Жана Томова – уредник
Моб.: 0893342229

Мюжген Хюсмен – аниматор