I – Зала Средновековие


В Шуменски район се намират най-забележителните паметници, свързани с образуването на Дунавска България, създаването на българската народност, култура и книжнина. Чрез археологически материали от първите столици Плиска и Преслав, от култовия център Мадара, Аула на хан Омуртаг и Шуменска крепост са развити няколко теми свързани с Първата българска държава. Специално място е отделено на възникването на град Шумен и неговото развитие до завладяването му от османските турци.

Първа зала

Два уникални култови паметника от ХІ в. открити край с. Царев брод, известни в науката като “каменни баби”, единствени на Балканския полуостров, посрещат посетителя на входа на първата зала. Експозицията започва с темата “Преддържавен период”, илюстрирана чрез материали от VІІ в. открити в селища по течението на река Тича и керамика свързана с идването и настаняването на прабългарите.