II – Зала Средновековие


Втора зала

Втората зала започва с материалите от проучвания на първата християнска столица на България – Преслав. Забележителни по своята изработка строителни елементи украсявали дворци и църкви, оригинали на световноизвестната цветна декоративна керамика за подови настилки и стенни пана, икони от рисувана преславска керамика, накити, копие на прочутото Преславско златно съкровище, каменни надписи открити край преславски манастири, са част от експонатите, представящи България по времето на нейния Златен век.