Последвайте ни:

Медникарство

Медникарство

Колекцията „Медни съдове”, притежание на Регионален исторически музей – Шумен, е една от най-богатите в България. В нея се включват различни видове предмети според предназначението им – за ежедневния бит и трудовата дейност, за църковни и религиозни ритуали, и според начина им на изработка – ръчни и фабрични. Колекцията обхваща хронологическите граници – от втората половина на ХVІІІ в. до началото на ХХ в. Най-старият датиран меден съд в етнографския фонд на музея е сахан, изработен за кожухарския еснаф през 1777 г. Голяма част от медните съдове са дело на едни от най-добрите шуменски майстори медникари – Бакалови, Медникарови, Коджабашеви, Банови и др. Особен интерес в колекцията представлява уникална медна стомна, с форма, характерна за грънчарството, изработена от Стефан Бакалов-баща през 1895 г. Според проучванията в България е известна само още една подобна стомна произведена по-рано от родопски майстор. Част от колекцията „Медни съдове” е експонирана в постоянната експозиция на Шуменския исторически музей. В пълния си вид сбирката е показвана във временни изложби в Шумен, Варна, Пловдив, Несебър, Бургас и др.