Последвайте ни:

Печати

Печати

За начало на сфрагистичната колекция може да се приемат инвентираните от д-р Хараланов през 1932 г. два уникални сфрагистични паметника – бронзовата матрица на цар Петър І намерена в Плиска (1926 г.) и на цар Мичо Асен, произхождаща от Калето до село Могила, Шуменско (1932 г.). Шуменската колекция от печати, със своите близо 900 екз., заема водещо място в страната. В Шумен е акумулирано най-голямото количество печати на Средновековна България – 110 екземпляра. Единствено в шуменската колекция се съхраняват и 4 уникални бронзови матрици за восъчни отпечатъци. Три от тях принадлежат на българските царе Петър І, Мичо Асен, Йоан Александър, а четвъртата се свързва с каталанския благородник Бернар са Гуардия пребивавал в средновековния Шумен през първата половина на ХІV в. Освен моливдовули и бронзови матрици, колекцията съдържа и технологични материали съпътстващи процеса на подпечатване и скрепяване на кореспонденцията – оловни ядра, върху които са нанасяни отпечатъците от булотирионите и един бронзов калъп за тяхното отливане. Хронологическите рамки на шуменската колекция обхващат периода от V в. до ХІХ в. Най-голямо е количеството на византийските печати, следвано от българските, известно количество късноантични, западноевропейски търговски и османски пломби. Най-стойностните печати могат да бъдат видени в трезора на музея, зала “Съкровищница”, където са експонирани по един необичайно атрактивен начин. Сфрагистичната колекция на РИМ-Шумен бе публикувана през 2007 г. в „Catalogue of Medieval Seals at the Regional Historical Museum of Shumen. Shumen”.