Последвайте ни:

Старопечатни книги

Старопечатни книги

Kолекция „Старопечатни книги” е част от основния фонд на музея. Тя се състои от повече от 1300 емблематични и ценни образци. Тяхната хронологична рамка е XIV–XIX в. Броят на книгите, печатани между 1519 г. и 1878 г. надхвърля 1200. Сбирка османски ръкописи и печатни книги е формирана през 60-те и 70-те години на XX в. Внушителна е и колекцията от славянски ръкописи, повечето на български език.

Музеят притежава и един особено ценен експонат – ръкопис на “Кириакодромион” (“Неделник”) на Софроний Врачански с негов автопортрет.