Последвайте ни:

Ръководство и отдели

РЪКОВОДСТВО И ОТДЕЛИ

Административна структура

Директорско ръководство
Отдел “Финансов
Отдел “Връзки с обществеността”
Уредници
Отдел “Праистория”
Отдел “Антична археология”
Отдел “Средновековна археология”
Отдел “Нумизматика”
Отдел “История на българските земи ХV – ХІХ в.”
Отдел “Етнография”
Отдел “Нова история”
Отдел “Най-нова история”
Отдел “Фондове”
Лаборатория за реставрация и консервация
Библиотека
Системен администратор
Фотограф
Обекти в системата на

РИМ – Шумен

НИАР “Мадара”
Екскурзоводи
НИАР “Плиска”
Екскурзоводи
ГАНКЦ “Шуменска крепост”
Къща музей “Панайот Волов”
Къща музей “Добри Войников”
Къща музей “Лайош Кошут”
Музеен комплекс "Панчо Владигеров"
Комплекс "Авшарян"