Последвайте ни:

Въоръжение І хилядолетие пр. Христа

Въоръжение І хилядолетие пр. Христа 0001

Колекцията „Въоръжение I хилядолетие пр. Хр.“ е една от най-богатите в страната – наброява близо 4000 единици и е плод на дългогодишната дейност на музейните специалисти. Голяма част от материалите са постъпили в резултат на археологически разкопки на селища и некрополи на територията на Шуменска област.

Въоръжението – нападателно и отбранително, впечатлява с голямото си разнообразие. Личи влиянието на съседните народи, преосмислено от местните воини и майстори. Вижда се високото професионално майсторство на траките, особено в защитното въоръжение от с. Кълново, мечовете и копията от с. Драгоево.

Сред нападателното въоръжение са криви ножове, акинаци, бойни брадви, върхове на копия и стрели. Правят впечатление откритите калъпи за отливане на бронзови стрели, показващи едно засилено производство на въоръжение от местните майстори. От предпазното въоръжение са представени бронзови и железни шлемове, ризници и нагръдници.

Част от колекцията формира и едноименна мобилна изложба, която гостува на други музеи и културни организации.