Последвайте ни:

Услуги

Списък от услуги

Услуги

Любителско заснемане с фотоапарати и други мобилни устройства в музейните експозиции – 10.00 лв. за брой снимащи устройства.

Авторско заснемане на видеоклипове/филми с видеокамери и други устройства в музейните експозиции /по договор според броя на експонатите и времетраенето/ – 80.00 лв. за брой заснимащи устройства.

Наем на конферентна зала в РИМ – Шумен по предварителна заявка – 36.00 лв. на час.

 1. „Кавръково кафене” – Къща музей „Лайош Кошут”;
 2. „Френска сватба” – Къща музей „П. Волов”;
 3. „Първо училищно изпитание” – Къща музей „Добри Войников”;
 4. „Първи български оркестър” – Музеен комплекс „Панчо Владигеров“.

100.00 лв. за представление и по предварителна заявка.

 1. Сватба – по заявка за определена дата – 100.00 лв.;
 2. Кръщене – по заявка за определена дата – 30.00 лв;
 3. Фотосесия – по заявка за определена дата – 50.00 лв.
 1. Регистрация в музейната библиотека 1 ден – 5.00 лв.;
 2. Библиографска справка 5 дни – 10.00 лв.;
 3. Копиране в музейната библиотека:

едностранно 0.10 лв. за бр. листи;

двустранно 0.15 лв. за бр. листи;

 1. Извършване на идентификация на предмети /са или не са културна ценност/ 14 работни дни от подаване на заявлението – 10.00 лв. за бр.
Според Тарифата за таксите, които събират музеите, националният институт за недвижимо културно наследство и националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати (обн. ДВ, бр. 84 от 28 октомври 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 55 от 20 юли 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г.) РИМ – Шумен извършва и следните услуги

а) за първа страница – 5 лв.;

б) за всяка следваща страница – 2,50 лв.

а) за устна справка – 7 лв.;

б) за писмена справка – 10 лв.

а) за един археологически обект – 10 лв.;

б) за определена територия, в която не са установени археологически обекти – 30 лв.;

в) за копие на регистрационна карта на археологически обект – 7 лв.

а) за една движима културна ценност – 15 лв.;

б) за група от движими културни ценности със сходни характеристики, включително монети и монетовидни предмети – 50 лв.;

в) за колекция от движими културни ценности – 100 лв.

а) машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат значение за научните изследвания и експозиционната стойност:

– за една монета/монетовиден предмет – 4 лв.;

– за група монети/монетовидни предмети от 2 до 50 броя – по 3 лв. за всяка монета/монетовиден предмет;

– за група монети/монетовидни предмети над 50 броя – по 2 лв. за всяка монета/монетовиден предмет;

б) машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак на своите автори или са произведени в големи количества, не притежават значима културна, научна или художествена стойност и не са свързани с историческа личност или събитие:

– за един предмет – 4 лв.;

– за група предмети от 2 до 50 броя – 3 лв. за всеки предмет;

– за група предмети над 50 броя – 2 лв. за всеки предмет;

в) произведения на изкуството, собственост на български или чужди автори, или такива, които не са по-стари от 50 години:

– за едно произведение – 4 лв.;

– за група произведения от 2 до 50 броя – по 3 лв. за всяко произведение;

– за група произведения над 50 броя – по 2 лв. за всяко произведение;

– за цикъл/тираж графични произведения до 50 броя – 10 лв.;

г) антикварни предмети, непредставляващи произведения на изкуството, които не са по-стари от 100 години:

– за един предмет – 4 лв.;

– за група предмети от 2 до 50 броя – по 3 лв. за всеки предмет;

– за група предмети над 50 броя – по 2 лв. за всеки предмет;

д) остатъчен материал – отпадъчна субстанция, получена вследствие на човешка дейност, която няма функционално или художествено предназначение – 10 лв.

Регионален исторически музей – Шумен разполага с три сувенирни магазина – в централната експозиция, в НИАР „Мадара” и в НИАР „Плиска”, работещи със съответното работно време за конкретния обект.