Последвайте ни:

ГАНКЦ „Шуменска крепост“

ГАНКЦ “Шуменска крепост”

Върху скалист хълм, на около 3 км западно от съвременния град Шумен, в м. Хисарлъка се издига Шуменската крепост. Защитена от три страни с непристъпни склонове и здрави стени тя е близка по разположението си до късносредновековните български крепости в Търново, Червен, Ловеч. Важното й стратегическо положение, определя нейната водеща роля сред останалите укрепления на платото през всички исторически епохи.