Последвайте ни:

Музеен комплекс “Панчо Владигеров”

Музеен Комплекс “Панчо Владигеров”

„През целия мой творчески път аз съм се чувствал неразривно свързан с моя роден край, откъдето неизменно от началото на моето творчество черпя вдъхновение и това вдъхновение аз го наричам шуменско, което значи, че и българско”

Панчо Владигеров

На старата Арастянска улица (дн. ул. “Цар Освободител”) се намира единственият по рода си в България музеен комплекс посветен на музиката. Състои се от две относително самостоятелни музейни експозиции – “П. Владигеров” и “Музикалното дело в Шумен”.

Комплексът разполага със зала за временни изложби и камерна концертна зала.