Последвайте ни:

Хладно оръжие

Хладно оръжие

Във фонда на Регионален исторически музей – Шумен се съхранява и колекция хладно оръжие. Нейното комплектоване започва още със създаването на музея през 1904 г. и продължава до наши дни.

Сбирката разполага с материали, датиращи от ХVІІІ и стигащи до средата на ХХ век. Съхраняват се в отделите „История на българския народ ХV – ХІХ в.”, „Нова история” и „Най-нова история”. Пътят, по който постъпват в музея, е чрез дарения (по-голямата част) и чрез откупки. В състава й влизат ятагани, инженерни ножове (тесаци), парадни и бойни саби (кавалерийски и пехотни), щикове за дълго огнестрелно оръжие, кортици и други използвани в бита на населението. Общата цифра, която наброява колекцията надвишава 100 броя културни ценности, използвани в периода на Възраждането, Сръбско-българската, Балканските, І световна, ІІ световна война и в ежедневието на шуменци. С някои от показаните модели са били въоръжени армиите на България, Турция, Германия, Русия. Посочените хладни оръжия са произведени във фабриките на Германия (гр. Солинген), Австро-Унгария (гр. Виена), Русия, а също и от български майстори-занаятчии, работили в периода на Възраждането.

Характерното и интересното на колекцията е, че част от експонатите имат своя история – известни са притежателите им. Това са шуменски граждани от близкото и по-далечно минало, които по някакъв начин са свързали имената си с определени събития.